Biblioteka e shkodres online dating

Gjëndrat janë struktura të thjeshta tubulare pa degëzime sinjifikative, dhe janë të veshura me shtresa multiple qelizash imature me bërthama të rrumbullakëta dhe citoplazëm të pakët. Prostata fetale ne javën e 35 me elemente epiteliale te papjekura. Anatomia dhe histologjia e prostatës.(1) Në moshën 20 vjeçare pesha e prostatës është zakonisht rreth 20g dhe ka formën e një koni të përmbysur me majë në diafragmën urogenitale ndërsa bazën në vezikën urinare. Duke qenë se apeksi i prostatës zhytet në diafragmën urogenitale atëherë prostata në pozicionin apikal anterior dhe anterolateral kufizohet dhe përmban fibra 6 muskulare të strijuara që krijojnë një lloj këllëfi rreth prostatës.Uretra prostatike nuk ndjek një vijë të drejtë por krijon një kënd rreth 35o në veromantanum. Kështu që gjetja e pak gjëndrave beninje të përziera me fibra muskulare skeletike nuk tregon që kemi të bëjmë me infiltrim të muskulaturës nga gjëndrat. Fillimisht prostata mendohej se është e ndërtuar nga lobe anatomike të ndarë.Punimi ka si synim paraqitjen e konsideratave teorike për prostatën dhe patologjinë e saj jo neoplazike dhe neoplazike në mënyrë që të paraqitet më qartë kompleksiteti i diagnozës histopatologjike të kancerit të prostatës dhe i situatave beninje që janë të ngjashme me të.Studimi merr përsipër vëzhgimin e patologjisë prostatike nga këndvështrimi bioptik që nga viti 2003 deri në vitin 2012 duke u fokusuar në përcaktimin e tendencës rritëse ose zbritëse të kancerit të prostatës në popullsinë tonë.Proksimalisht shkrihet me sfinkterin e qafës së vezikës dhe me muskulaturën e strijuar të sfinkterit ekstern në apeks.2) Zona qendrore, ka formën e një koni që rrethon duktuset ejakulatore me apeksin e saj në veromontanum dhe bazën e saj në qafën e vezikës urinare.Por sot teoritë anatomike e ndajnë prostatën në regjionin e brendshëm dhe të jashtëm, dhe kjo ndarje bëhet për të treguar se në pjesën e brendshme kemi kryesisht lindjen e proceseve hiperplazike beninje ndërsa në atë të jashtmen kemi lindjen kryesisht të karcinomave.Megjithatë pjesa e brendshme nuk përjashtohet nga lindja e karcinomave.

Petraq Kote Mirë se ju gjeta dhe ju uroj hapsirë shpirtërore! Nëna ime është Kalije Dumi e lindur nga Bushi Dumi dhe Kostandina Vila. Mbiemri KOTE është i trashëguar brez pas brezi, ai rrok mijëra vjeçarë. Ishte mesuesja e letërsisë Vasilika Vasi njëherazi edhe poete, ajo që drejtonte rrethin letrar të kësaj shkolle prima. Tekstet e Arbenit në festivalet e fundvitit në rtv Sh, ishin të gjitha fituese. Kisha në rreth, poetin Odise Kote, poetin Llambi Qiriazi etj., që për çudi ende s’e kam pyetur në ka lidhje me lirikun tonë të bukur, mikun tim të shenjtë Dhori Qiriazi, që vdiq para pak kohësh dhe shteti shqiptar e varrosi si qen. atëherë në vjeshtë kur pellgjet ngrijnë, nga lartë dëgjoj të sajinn zë, aq shumë e desha unë Kristinën sa n’botë s’e deshi jo, asnjë… Sa ju ben ajo te pergjegjshem per misionin tuaj fisnik ne sherbim te shoqerise? Ajo shpreh vetë dashurinë, shpreh shpresën, shpreh njerëzoren.Nga ana tjetër, akumulimi i rasteve ekzistuese përgjatë viteve mundëson edhe përcaktimin e prevalencës së kësaj patologjie në popullsinë e vendit tonë.Rastet janë pjesë e arkivit të Anatomisë-Patologjike të Shërbimit Qendror te Anatomisë-Patologjike në QSUT “Nënë Tereza”, arkivi i Anatomisë-Patologjike të Spitalit Rajonal të Shkodrës, arkivi i Spitalit Amerikan që nga viti 2008, si dhe arkivi i klinikës Glob në Tiranë.Përcaktimi i tendencës së kësaj patologjie në vendin tonë mundësohet nga krahasimi i numrit të rasteve të kancerit të prostatës sipas viteve të marra në studim dhe duke supozuar një strukturë demografike pak a shumë të krahasueshme për vitet e përfshira në studim.Në mënyrë të tërthortë ky studim informon mbi dinamikën apo incidencën e kancerit të prostatës në popullsinë Shqiptare.

Search for biblioteka e shkodres online dating:

biblioteka e shkodres online dating-78biblioteka e shkodres online dating-23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “biblioteka e shkodres online dating”